Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych jest Firma Jubilerska Krzysztof Łęcki z siedzibą w Zgierzu, ul. Żytnia 30, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 732-14-91-933, REGON: 472305998. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: kontakt@jubilerlecki.pl. Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Żytnia 30, 95-100 Zgierz.